Zapraszamy firmy/osoby do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na:

W ramach projektu ZAWODOWY IMPULS. Treść zapytań ofertowych wraz z Formularzami ofert publikujemy poniżej:

Rozeznanie rynku na ubezpieczenie NNW

Rozeznanie rynku Grupowe poradnictwo zawodowe

Rozeznanie rynku Trening aktywnego poszukiwania prac

Rozeznanie rynku na wynajem sal na zajęcia

Rozeznanie rynku na catering