Prowadzimy ciągłą rekrutacje do projektu na terenie woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego. Osoby w wieku 15-29 lat, które są bierne zawodowo, nie uczą i nie kształcą, są wychowankami MOS, MOW, SOSW, pieczy zastępczej, otrzymają kompleksowe wsparcie w projekcie w tym szkolenie zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych, opiekę psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, mentora. Uczestnicy odbywający staż zawodowy mają obowiązek podjąć zatrudnienie u tego samego pracodawcy u którego odbywają staż.