• All
  • Nowe technologie
  • Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy
  • aktywizacja zawodowa
  • szkolenia zawodowe
  • aktywny senior
Projekty pt. ZAWODOWY IMPULS! oraz Mamy POWER do działania! zakończone.

31 marca, 2021

Projekty pt. ZAWODOWY IMPULS! oraz Mamy POWER do działania! zakończone. Informujemy uczestników projektu, pracodawców i wykonawców usług, że do dnia 9 kwietnia br. biuro projektów przyjmuje do rozliczenia: wnioski o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia/ szkolenie/ staż, które nie zostały przez uczestników złożone w okresie realizacji wsparcia; listy obecności na stażu w m-cu marcu br.; […]

Komunikat do uczestników projektów.

6 marca, 2021

Wszystkim uczestnikom projektów pt. ZAWODOWY IMPULS! oraz Mamy POWER do działania!, przypominamy, że 31 marca br. zamykamy działania w obu projektach. Zgodnie z decyzjami Instytucji Pośredniczących, realizacja projektów została przedłużona do 31 marca br. Jak już wcześniej informowaliśmy, zaplanowane działania projektowe kończą się z datą zakończenia realizacji projektów tj. 31 marca 2021r.

Pracodawcy nie chcą zatrudniać stażystów.

5 lutego, 2021

Dlaczego? Pracodawcy nie chcą zatrudniać stażystów. Dlaczego? Odpowiedź jest zawsze taka sama. Większość pracodawców w okresie pandemii i wyłączania z życia gospodarczego różnych branż gospodarki, stara się utrzymać miejsca pracy dla swoich pracowników. Stażyści w większości przypadków, nie otrzymują zatrudnienia mimo deklaracji pracodawców przed przyjęciem na staż, są traktowani jako „tania siła robocza”. Myślimy jak […]