Współtworzymy Nowy Europejski Bauhaus!

Zapraszamy! Współtworzymy Nowy Europejski Bauhaus! Zapraszamy! Nowa europejska inicjatywa Bauhaus łączy Europejski Zielony Ład z naszymi przestrzeniami życiowymi. Nowy Europejski Bauhaus to twórczy i interdyscyplinarny ruch w trakcie tworzenia, a Ty możesz być jego częścią ! To platforma do eksperymentowania i łączenia , sprzyjająca współpracy między myślicielami i wykonawcami, którzy chcą zaprojektować nasze przyszłe sposoby […]