Warsztaty zdrowego żywienia.

Dzięki wspaniałym dietetyczkom, które współpracują z fundacją, możemy w różnych cyklach organizować warsztaty zdrowego żywienia. Kolejne warsztaty skierowane są do seniorów, aby wesprzeć ich praktyczną wiedzą jak zdrowo się odżywiać w zdrowiu i chorobie.Wspólne przyrządzanie posiłków z produktów które zapewniamy pod nadzorem dietetyka, pozwalaseniorom ocenić ich walory smakowe oraz zdrowotne. Zapraszamy – zapisy w biurze […]

Zielony wolontariat pracuje w terenie.

Jak co roku jesienią, nasi wolontariusze pracują w terenie ipomagają zgromadzić zapasy żywności dla zwierząt bytujących w parkach i ogródkach działkowych wróżnych miejscowościach woj. dolnośląskiego. W tym roku uczestniczyli wspólnie z wolontariuszami zinnych organizacji w zbieraniu kasztanów, żołędzi, odpadów z kukurydzy oraz jabłek. Pozyskanesmakołyki zostały przekazane organizacjom przyrodniczym, które dokarmiają zwierzęta i ptaki zimą.Życzymy smacznego!

ZIELONA TRANSFORMACJA.

W ramach współpracy międzynarodowej, fundacja zawiązała inicjatywę pt. „Knowledge transfer on ecosystems with autonomous zero-emission vehicles”, która ma na celutransfer wiedzy dla zwiększenia świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie znaczeniatransportu zeroemisyjnego dla sprostania zmianom klimatycznym i wyzwaniom środowiskowym, naprzykładzie rozwiązań stosowanych w Norwegii. Realizowane działania w ramach inicjatywy będąpublikowane w zakładce Projekty w realizacji/dla klimatu.

Rozeznanie rynku na ustalenie cen rynkowych.

Zapraszamy podmioty prawne oraz osobyprowadzące działalność gospodarczą do składania ofert na poniżesz usługi:-Rozeznanie rynku na wynajem sal na zajęcia grupowe/warsztaty w projekcie „AKADEMIAPOZYTYWNEJ ZMIANY” -wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, zapytanie tutaj-Rozeznanie rynku na usługi cateringu dla uczestników na zajęcia grupowe w projekcie „AKADEMIAPOZYTYWNEJ ZMIANY” -wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, zapytanie tutaj-Rozeznanie rynku na usługi indywidualnego […]

Rekrutacja do projektu „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY” – wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

Zapraszamy osoby z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 roku w związku z atakiemFederacji Rosyjskiej na Ukrainę, do uczestnictwa w projekcie. Uruchamiamy instrumenty aktywnejintegracji dla osób uciekających do Polski z Ukrainy, dzięki którym będą mogli lepiej funkcjonować wnowym środowisku społeczno-zawodowym. Szczegółowe informacje o wsparciu znajdują się wzakładce: projekty w realizacji/AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY […]