Europejski Zielony Ład i nasze działania

Europejski Zielony Ład i nasze działania. Co wiemy o Europejskim zielonym ładzie? Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z publikacją: Nasze działania mają na celu zbliżyć interesariuszy zielonego ładu w codziennej pracy projektowej. Nasze małe sukcesy („zielone miejsca pracy”) dobrze się wpisują w założenia i dążenia do osiągnięcia celów „zielonej umowy społecznej”.

Europejski Zielony Ład, co to jest?

Europejski Zielony Ład to plan działania Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Można to osiągnąć poprzez przekształcenie wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki, a także zadbanie o to, by transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu. Europejski Zielony Ład to plan działań umożliwiających: • bardziej efektywne wykorzystanie […]