Działamy w covidzie

Działamy w covidzie. Mimo, iż kolejna odmiana koronawirusa osłabia nasz zespół projektowy, to dalej działamy na rzecz naszych projektów. Aktualnie realizujemy dwa projekty dofinansowane ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020 oraz nowe projekty autorskie, w zakresie stosowania technologii ICT dla celów edukacji ekologicznej i aktywizacji zawodowej ?zielonych zawodów?.

Informujemy, że ciągle pracujemy zdalnie Informujemy, że ciągle pracujemy zdalnie.

Zajęcia w projektach realizowane są zgodnie z założeniami. W bieżące prace projektowe zaangażowali się nasi wolontariusze -specjaliści aby wspierać uczestników i budować nowe relacje z rynkiem pracy. Korespondencje prosimy wysyłać pocztą tradycyjna lub kurierem; można również pozostawić w skrzynce na korespondencję ? jedna znajduje się na parterze budynku, druga na drzwiach wejściowych do biura fundacji.

Informacja dotycząca działania biura.

Uprzejmie informujemy, że biuro projektu jest nieczynne z powodu choroby pracowników fundacji na Covid-19. Obsługę zdalną projektów prowadzą przez Internet i telefonicznie wolontariusze fundacji : biuroprojektu@eco-innova.pl, office@eco-innova.pl , tel. 572107941.

Realizacja projektów w czasie epidemii.

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczących, działania w naszych projektach realizowane są z zachowaniem obowiązujących przepisów rządowych oraz organów sanitarnych. Realizowane są zajęcia indywidualne z zachowaniem maksymalnych środków bezpieczeństwa sanitarnego. Uruchomiliśmy konsultacje zdalne uczestników z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym, mentorem, trenerem aktywnego poszukiwania pracy, na adresy mailowe biuroprojektu@eco-innova.pl office@eco-innova.pl w treści informacji prosimy wpisać […]

Zmiana pracy biura fundacji.

W związku z ogłoszona przez rząd polski epidemia koronowirusa, mając na uwadze wszystkie środki bezpieczeństwa, zamykamy biuro fundacji do odwołania. Uruchamiamy wirtualne biuro i komunikację przez Internet i telefon. Biuro projektów: biuroprojektu@eco-innova.pl office@eco-innova.pl tel. 572107941, 713445036