Rozeznanie cenowe rynku na usługi w projekcie pt. AKADEMIA POZTYWNEJ ZMIANY

Rozeznanie cenowe rynku na usługi w projekcie pt. AKADEMIA POZTYWNEJ ZMIANY. Zapraszamy osoby/podmioty zainteresowane wykonaniem usługi indywidualnego poradnictwa prawnego oraz indywidualnego poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY, do złożenia swojej oferty. Poniżej przedstawiamy zapytanie o cenę w ramach procedury rozeznania rynku oraz formularz oferty jaki należy złożyć w odpowiedzi na zapytanie o cenę. […]

Rozeznanie cenowe rynku na usługi w projekcie pt. AKADEMIA POZTYWNEJ ZMIANY

Rozeznanie cenowe rynku na usługi w projekcie pt. AKADEMIA POZTYWNEJ ZMIANY. Zapraszamy osoby/podmioty zainteresowane wynajmem sal oraz dostawa cateringu na zajęcia organizowane dla uczestników projektu AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY , do złożenia swojej oferty. Poniżej przedstawiamy zapytanie o cenę w ramach procedury rozeznania rynku oraz formularz oferty jaki należy złożyć w odpowiedzi na zapytanie o cenę. […]

Rozwijanie współpracy międzynarodowej

Rozwijanie współpracy międzynarodowej. Fundacja nawiązała współpracę z fundacją edukacji ekologicznej w Norwegii. W ramach współpracy planowane są szkolenia i warsztaty w zakresie tworzenia nowoczesnych form edukacji ekologicznej z zastosowaniem technologii ICT. Nasz partner zamierza odwiedzić Polskę jeszcze w tym roku aby poznać potrzeby naszego regionu w zakresie edukacji ekologicznej i dokładniej określić szczegóły współpracy.

Nowe projekty na start

Nowe projekty na start. Fundacja rozpoczęła realizację nowych projektów w ramach RPO WD 2014-2020. Priorytet 9. Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, pt. „Aktywnie w stronę zmian” oraz „Akademia pozytywnej zmiany”. Zapraszamy do zakładki Projekty/w realizacji do zapoznania się dokumentacja projektową. Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy. Biuro projektu te. 71 3445036, 572107941, biuro.porktu@eco-innova.pl

Projekt Potencjał Jest w NAS!

został zakończony Projekt Potencjał Jest w NAS! został zakończony. Z przyjemnością informujemy, że wszystkie zaplanowane cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte. Uczestnikom projektu oraz przedsiębiorcom i wszystkim współpracującym przy realizacji projektu serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieje spotkać się podczas realizacji kolejnych projektów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.

Projekt „Potencjał jest w Nas! dobiega końca

Projekt „Potencjał jest w Nas! dobiega końca. Jednakże z powodu przesunięcia terminu realizacji staży zawodowych i niektórych działań w zakresie wsparcia uczestników projektu spowodowanych chorobą Covid-19 uczestników projektu bądź zespołu projektowego, fundacja wystąpiła do Instytucji Pośredniczącej o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.08.2021r.

Projekty pt. ZAWODOWY IMPULS! oraz Mamy POWER do działania! zakończone.

Projekty pt. ZAWODOWY IMPULS! oraz Mamy POWER do działania! zakończone. Informujemy uczestników projektu, pracodawców i wykonawców usług, że do dnia 9 kwietnia br. biuro projektów przyjmuje do rozliczenia: wnioski o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia/ szkolenie/ staż, które nie zostały przez uczestników złożone w okresie realizacji wsparcia; listy obecności na stażu w m-cu marcu br.; […]

Komunikat do uczestników projektów.

Wszystkim uczestnikom projektów pt. ZAWODOWY IMPULS! oraz Mamy POWER do działania!, przypominamy, że 31 marca br. zamykamy działania w obu projektach. Zgodnie z decyzjami Instytucji Pośredniczących, realizacja projektów została przedłużona do 31 marca br. Jak już wcześniej informowaliśmy, zaplanowane działania projektowe kończą się z datą zakończenia realizacji projektów tj. 31 marca 2021r.

Realizacja projektów „Zawodowy Impuls” oraz „Mamy POWER do działania” zbliża się do końca

Realizacja projektów „Zawodowy Impuls” oraz „Mamy POWER do działania” zbliża się do końca. Mimo panującej epidemii, pokonując różne trudności zbliżamy się do końca realizacji tych projektów. Ciągle też analizujemy rynek pracy, który się zmienił przez pandemię i nie sprzyja trwałemu lokowaniu naszych uczestników w pozyskanych miejscach pracy. Uczestnikom naszych projektów zawsze pomagamy zarówno w sprawach […]

Przedłużenie okresu realizacji projektów.

Informujemy, że za zgodą Instytucji Pośredniczących przedłużyliśmy okresy realizacji projektów pt. „Zawodowy Impuls” i „Mamy POWER do działania”. Szczegółowe działania znajdują się w Harmonogramach wsparcia w każdym projekcie.