Pracodawcy nie chcą zatrudniać stażystów.

Dlaczego? Pracodawcy nie chcą zatrudniać stażystów. Dlaczego? Odpowiedź jest zawsze taka sama. Większość pracodawców w okresie pandemii i wyłączania z życia gospodarczego różnych branż gospodarki, stara się utrzymać miejsca pracy dla swoich pracowników. Stażyści w większości przypadków, nie otrzymują zatrudnienia mimo deklaracji pracodawców przed przyjęciem na staż, są traktowani jako ?tania siła robocza?. Myślimy jak […]

POTENCJAŁ JEST W NAS!

to nowy projekt fundacji. Zapraszamy do zapoznania się celem i zadaniami projektu w zakładce PROJEKTY w realizacji/ POTENCJAŁ JEST W NAS!. Działania projektowe adresowane są do mieszkańców pow. kłodzkiego, jaworskiego, wałbrzyskiego, m. Wałbrzych, legnickiego i m. Legnica. Wsparciem w projekcie będą objęci mieszkańcy ww. lokalizacji, którzy są wykluczeni lub zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy młodzież NEET do projektu Mamy POWER do działania!

Prowadzimy ciągłą rekrutacje do projektu na terenie woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego. Osoby w wieku 15-29 lat, które są bierne zawodowo, nie uczą i nie kształcą, są wychowankami MOS, MOW, SOSW, pieczy zastępczej, otrzymają kompleksowe wsparcie w projekcie w tym szkolenie zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych, opiekę psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, mentora. Uczestnicy odbywający […]

?Nowoczesne rozwiązania dla stażystów?

?Nowoczesne rozwiązania dla stażystów? to międzynarodowy projekt, który fundacja realizuje w partnerstwie z podmiotem włoskim w ramach grantu uzyskanego z Fundacji Fundusz Współpracy z projektu ?Ścieżki współpracy?. Celem projektu jest wypracowanie w partnerstwie międzynarodowym nowego rozwiązania skierowanego do stażystów (osoby bezrobotne) aktywizowane zawodowo . Szczegóły projektu w zakładce Projekty/w realizacji. Zapraszamy.

Zaproszenie do składania ofert na szkolenia zawodowe.

Uprzejmie zapraszamy firmy szkoleniowe do składania ofert na szkolenia zawodowe ogłoszone w bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ . Informujemy, że na bieżąco publikujemy ogłoszenia z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie usług szkolenia zawodowego. Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń firmy, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług w powyższym zakresie i są wpisane do RIS.

Nowe propozycje działań dla seniorów.

Nowe propozycje działań dla seniorów. Od maja do grudnia 2018r., będziemy realizować w partnerstwie z Coolturalnym klubem seniora z Twardogóry projekt ?Nowoczesny i aktywny senior?. Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Działania projektowe będą realizowane na terenie gminy Dziadowa Kłoda w pow. oleśnickim. Wsparcie uzyska 45 seniorów […]

Uczestniczki I Edycji projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA kończą staże zawodowe.

Do końca listopada wszystkie uczestniczki I Edycji zakończa staże zawodowe. Kilka z nich nie podejmie zatrudnienia z powodu opieki nad osoba zależną, podjęcia nauki oraz pogorszenia stanu zdrowia. W dwóch przypadkach, mimo wcześniejszych deklaracji pracodawca po zakończeniu stażu nie zatrudni uczestniczek. Pośrednik pracy przygotował nowe oferty pracy dla uczestniczek, które potrzebowały wsparcia w tym zakresie.

Ostatnie dni rekrutacji do projektu Wsparcie na starcie.

Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyski. W dniu 25 września br., zamykamy rekrutację . Osoby młode do 25 roku życia, zamieszkałe na terenie pow. wałbrzyskiego ziemskiego, z Grupy NEET, zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są na stronie http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/projekt/wsparcie-na-starcie/ oraz w biurze projektu […]

Rozpoczęły się szkolenia zawodowe uczestniczek II Edycji projektu Przez aktywność do zatrudnienia.

Firma RECENTIA Szkoły kursy Szkolenia Marta Dajewska w Lubinie, prowadzi szkolenia w zawodzie Pracownik obsługi biurowej oraz Sprzedawca z marketingiem z kasą fiskalną. Szkolenie odbywa się w standardzie VCC. Na zakończenie szkolenia uczestniczki przystąpią do egzaminu zewnętrznego, który będzie przeprowadzony przez egzaminatora z Fundacji VCC. Jeżeli zdadzą egzamin, to otrzymają certyfikat kwalifikacji zawodowych, który jest […]

Kolejna grupa uczestników projektu Wsparcie na starcie

. Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyski, zakończyła staże zawodowe. Młode osoby otrzymały propozycje pracy w pow. wałbrzyskim, niektórzy skorzystali z bonu na zasiedlenie i podjęli pracę we Wrocławiu. Większość uczestników po zakończonym stażu zadeklarowała podjęcie dalszej nauki oraz podejmowanie pracy w miejscowościach, w których będą kontynuować […]