Tworzymy nowe projekty partnerskie

Tworzymy nowe projekty partnerskie. W ramach współpracy międzynarodowej, fundacja podjęła współpracę z podmiotami UE wdrażającymi nowe technologie wytwarzania energii z naturalnych zasobów. Menadżerowie stron zamierzają podpisać umowę o współpracy

Projekt B+R zrealizowany.

Fundacja wdrożyła innowacyjne rozwiązanie wypracowane w projekcie B+R, pt. „Zaprojektowanie w ramach prac B+R innowacyjnej platformy informatycznej wspierającej edukację 3 sektora (NGO) w zakresie zarządzania projektami realizowanymi przez NGO, na tyle elastycznej aby umożliwiała implementacje wypracowanego know-how dla klientów docelowych”. Fundacja zakupiła usługę z jednostki badawczo-rozwojowej, w ramach bonu na innowację „Bony na innowacje dla […]

Międzynarodowy wymiar realizowanych projektów.

Międzynarodowy wymiar realizowanych projektów. Miło na poinformować, że podjęliśmy współpracę z włoskim podmiotem w celu wprowadzenia komponentu międzynarodowego do realizowanych przez nas projektów. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę i potencjał twórczy dla stworzenia nowych rozwiązań, które nasze rezultaty naszych projektów przeniosą poza rynek polski. Dla projektu Zawodowy Impuls stworzyliśmy innowacyjne rozwiązanie dla stażystów, które dzięki technologii […]

Zapraszamy firmy wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), do składania ofert na wykonanie kompleksowych usług szkoleniowych.

Zapraszamy firmy wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), do składania ofert na wykonanie kompleksowych usług szkoleniowych. W każdym realizowanym aktualnie projekcie udzielamy uczestnikom wsparcia w postaci szkoleń zawodowych, zdefiniowanych indywidualnie do potrzeb uczestnika zgodnie z jego preferencjami zawodowymi. W bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ na bieżąco publikujemy ogłoszenia z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie […]

Realizacja projektu „Wsparcie na starcie!” zakończona.

Z ostatnim dniem marca br. zakończono realizację projektu „Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyskim” w partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy. W ramach projektu przeprowadzono aktywizację zawodową 65 osób młodych z grupy NEET (15-24 lat) zamieszkałych na terenie pow. wałbrzyskiego ziemskiego. Uczestnicy projektu otrzymali kompleksowe wsparcie […]

Pośrednicy pracy poszukują ofert pracy dla uczestników projektów

Pośrednicy pracy poszukują ofert pracy dla uczestników projektów, PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA i AKTYWIZACJA ZAWODOWA – TAK! Dolnośląscy pracodawcy są wymagający i stawiają na zatrudnienie osób posiadających udokumentowane kwalifikacje i kompetencje w danym zawodzie. W projekcie AKTYWIZACJA ZAWODOWA – TAK! 70% uczestników podejmie pracę w „zielonych zawodach” i dla nich pośrednicy przygotowali oferty pracy po […]

Szkolenie: Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu

Szkolenie Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu w standardzie VCC rozpoczęte. Dwóch uczestników projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA – TAK! oraz osiem uczestniczek projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA, rozpoczęło szkolenie zawodowe w zawodzie Pracownik obsługi biurowej. Uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w wykładach i warsztatach przygotowanych zgodnie z programem szkolenia, które obejmuje trzy moduły tematyczne: Planowanie oraz organizowanie […]

Szkolenia zawodowe Pracownik terenów zielonych

Szkolenia zawodowe Pracownik terenów zielonych w projekcie AKTYWIZACJA ZAWODOWA – TAK! rozpoczęte. Uczestnicy projektu wezmą udział w wykładach i zajęciach teoretycznych (40 godz.) prowadzonych przez specjalistów architektury krajobrazu, agronomii, BHP oraz maszyn i urządzeń stosowanych w pielęgnacji terenów zielonych. Przez 60 godz. uczestnicy będą się uczyć praktycznego zastosowania wiedzy do utrzymania terenów zielonych zgodnie ze […]

Szkolenia zawodowe uczestników projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA – TAK!

12 uczestników projektu w tym miesiącu rozpocznie szkolenie komputerowe – poziom podstawowy, wg standardu ECDL Base. Zaplanowane szkolenie komputerowe zakończy się egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu jednostki akredytowanej, wpisanej w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Dla wszystkich uczestników projektu przygotowywane są indywidualne szkolenia zawodowe, zgodnie ich ścieżką rozwoju zawodowego i możliwościami zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Zakończono indywidualne wsparcie doradcy zawodowego

24 uczestników projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA – TAK!, otrzymało indywidualne wsparcie doradcy zawodowego. Dla każdego uczestnika został opracowany Indywidualny Plan Działania oraz wyznaczona ścieżka wsparcia przez specjalistę rynku pracy. Uczestnicy zostali przygotowani do rozpoczęcia zajęć zaplanowanych w Zadaniu 2. WSPARCIE MOTYWACYJNO-AKTYWIZUJĄCE, w ramach którego otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe: WARSZTATY MOTYWACYJNE (12h/gr. x 3gr.) INDYWIDUALNE WSPARCIE […]